Spamfilter
This KB article is available in the following languages: English | Arabic | German | Indonesian | Malaysian | Portuguese | Urdu

SpamFilter är ett nytt tillägg till DALnet's IRCd (Bahamut) vilken lagts till för att hjälpa med de senaste spam & flood attackerna

Funktionen är väldigt flexibel och kan identifiera spam i privata meddelanden, notice meddelanden, kick meddelanden, kanal topics, away meddelanden, kanal meddelanden och part meddelanden.

I princip, om ett specifikt spammeddelande finns i vår databas kan den matchas och behandlas.

IRC operatörer har möjlighet att lägga till spammeddelanden i databasen och kan där specificera på vilket sätt spammeddelandet ska behandlas.

Normalt kan meddelandet blockeras så det inte når fram eller kan få användaren utslängd från nätverket.

SpamFilter kommer vara aktiverat för alla (användare och kanaler). Du har dock möjlighet att avaktivera funktionen om du hellre vill göra det.

Om du vill avaktivera SpamFilter-skyddet på ditt nick, skriver du: /mode nick +P

Om du will avaktivera SpamFilter-skyddet på din kanal, skriver du: /mode #kanal +P

Detta betyder att meddelanden till dig eller din kanal ej kommer matchas mot databasen.

Notera att ingen fysisk person kommer kunna se eller läsa dina meddelanden (om de inte matchats som spam).

Får du spam, rapportera dessa till #OperHelp så de kan bli tillagda till databasen.

Har du frågor om SpamFilter, joina #OperHelp så hjälper vi dig.
KB #416
Category: Translated FAQs
Added by: Fredfred
Added on: 18/09/2018 10:21
Last updated by: Fredfred
Last updated on: 18/09/2018 10:22
Attachments
File Size
*** None ***
User Account Login
Chat Now
:
:
Thanks for flying DALnet!
Tip of the day
Not sure what is lol, afk and other Internet acronyms? check out http://docs.dal.net/docs/acronyms.html