ChanServ XFLAG (utökade kanalflaggor) FAQ
This KB article is available in the following languages: English | Arabic | German | Malaysian

Q: Vad är ChanServ XFLAG?
A: Det är ett nytt ChanServ kommando vilken kan hjälpa till att förminska effekten av floodbottar.

Q: Hur använder man detta kommando?
A: /ChanServ XFLAG #kanal alternativ:ON eller alternativ:OFF eller alternativ:VÄRDE. För mer information: /ChanServ HELP XFLAG

Q: Vem kan använda detta kommando?
A: Endast kanalägare och förvaltare (manager) kan använda kommandot för att sätta de uttökade kanalflaggorna, dessa flaggor påverkar alla användare i kanalen.

Q: Vilka xflaggor är tillgängliga?
A: Detta är en lista av tillgängliga xflaggor:
JOIN_CONNECT_TIME - Antal sekunder en användare måste vara ansluten innan denne kan joina kanalen
TALK_CONNECT_TIME - Antal sekunder en användare måste vara ansluten innan denne kan tala i kanalen
TALK_JOIN_TIME - Antal sekunder en användare måste vänta i kanalen innan denne kan tala i kanalen
NO_NOTICE - Inga notices kan skickas till kanalen (on/off)
NO_CTCP - Inga ctcps kan skickas till kanalen (on/off)
NO_PART_MSG - Inga /part meddelanden (on/off)
NO_QUIT_MSG - Inga /quit meddelanden (on/off)
EXEMPT_OPPED - Undantag för kanaloperatörer (on/off)
EXEMPT_VOICED - Undantag för voice:ade användare (on/off)
EXEMPT_IDENTD - Undantag för användare med fungerande identd (on/off)
EXEMPT_REGISTERED - Undantag för nick med umode +r (on/off)
EXEMPT_INVITES - Undantag för inbjudna användare vilka matchar +I (on/off)

Q: Kommer det läggas till fler xflaggor i framtiden?
A: Ja, följande är nya flaggor vilka kommer läggas till i bahamut 2.1.1:
HIDE_MODE_LISTS - Göm /mode #kanal +b/+I+e listorna från icke-opade användare (on/off)
USER_VERBOSE - Skicka misslyckade kommande meddelanden till #kanal-relay (on/off)

Q: Låter komplicerat, kan jag stoppa floodbots med ett enda kommando?
A: Absolut, du kan använda /ChanServ XFLAG #kanal RECOMMENDED om din kanal blir floodad och du kan använda /ChanServ XFLAG #kanal DEFAULT för att återställa xflaggorna till deras ursprungliga värden.

Q: Jag försökte aktivera TALK_JOIN_TIME på min kanal men användare kan fortfarande tala, varför?
A: Denna funktion är beroende av IRCd'n (IRC server mjukvaran) vi använder, den blev tillagd i Bahamut 2.1.0 och alla våra servrar är inte uppgraderade ännu men de kommer bli uppgraderade så småningom. En annan anledning kan vara att användaren matchar ett undantag via en EXEMPT xflagga.

Q: Hur fungerar "GREETMSG" xflaggan?
A: Denna xflagga kan visa ett meddelande i kanalen till alla som joinar. För att förhindra IRCop imitatörer har vi beslutat att inte aktivera denna funktionen just nu, vi kan dock aktivera den i framtiden.
KB #426
Category: Translated FAQs
Added by: DreamHealer
Added on: 18/10/2018 18:47
Attachments
File Size
*** None ***
Latest News
User Account Login
Chat Now
:
:
Thanks for flying DALnet!
Tip of the day
New to DALnet? check out our Newbie Guide at http://docs.dal.net/docs/newbie.html